Geen producten (0)

VOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten van BEST4DOGZ met afnemers van hun producten.

 

1.2 Door een bestelling te doen bij BEST4DOGZ of op enige andere wijze gaat u een overeenkomst aan met BEST4DOGZ en geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

1.3 BEST4DOGZ heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

 

1.4 Alle goederen blijven eigendom van BEST4DOGZ totdat de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

 

1.5 Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft BEST4DOGZ het recht de bestelling niet in behandeling te nemen.

                                                                                                                           

1.6 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als een product niet op voorraad is, nemen wij contact met u op. Sommige producten zijn handgemaakt en hun levering kan automatisch worden verlengd tot 14-21 werkdagen.

 

1.7 Niets van deze sites mag door derden zonder toestemming van BEST4DOGZ worden gebruikt

 

Artikel 2 - Bestelling en verzending

 

2.1 Levering van producten vindt plaats in Nederland door PostNL of DHL. Hiervoor berekenen we de klant een bedrag op basis van de gemiddelde kosten van de pakketservice van de vervoerder. Wij kunnen in het buitenland verzenden (EU & USA & en andere landen), neem eerst contact met ons om leveringsvoorwaarden en kosten te accepteren.

 

2.3 BEST4DOGZ is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleveringwijze van het door u bestelde producten door de vervoerder.

 

2.4 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door PostNL wordt het pakket nog tweemaal aangeboden. Daarna ontvangt u instructies van PostNL hoe u uw pakket kunt verkrijgen.

 

2.5 Levertijd hangt af van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling wordt betaald, duurt het meestal 3 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Voor grotere artikelen en handgemaakte producten kan de levering tot 14-21 werkdagen worden verlengd, tenzij anders vermeld op het betreffende product.

 

2.6 Indien de levering van een item om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal BEST4DOGZ in overleg met u een oplossing vinden. Dit kan zijn voor verzending en soortgelijke items die het bestelde product detecteren of de bestelling annuleren.

 

2.7 BEST4DOGZ is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens verzending.

 

Artikel 3 - Betaling

 

3.1 U kunt op twee manieren betalen:

 

  1. U kunt het totale bedrag overmaken naar BEST4DOGZ bankrekening. Vermeld het bestelnummer dat u ontvangt in de bevestigings-e-mail die BEST4DOGZ verzendt. Deze ontvangt u binnen 5 dagen vanaf het moment dat u de bestelling plaatst. Wij sturen u na twee dagen een betalingsherinnering.

 

  1. U kunt online betalen via IDeal. Voor meer informatie, zie www.ideal.nl

 

3.2 Overschrijvingen naar:

BEST4DOGZ

NL09ABNA0535304986

Stad: DEN HAAG

Land: Nederland

 

Voor klanten uit het buitenland kunt u naast het rekeningnummer op uw internationale transferkaart invoeren:

De IBAN code;

NL09ABNA0535304986

 

3.3 Indien u niet (tijdig) betaalt, heeft BEST4DOGZ het recht de overeenkomst met u te ontbinden en geen verdere overeenkomsten met u aan te gaan. Daarnaast kunnen eventuele onkosten en/of schade, voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u, op u worden verhaald.

 

Artikel 4 - Producten en Garantie

 

4.1 U heeft 14 dagen garantie op de door BEST4DOGZ geleverde producten, mits wordt voldaan aan de onder artikel 5 genoemde voorwaarden en niet anders staat vermeld bij het bestelde product.

 

4.2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij BEST4DOGZ worden ingediend. U ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur het product nooit retour zonder eerst contact met ons op te nemen.

 

4.3 Indien aan de voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt BEST4DOGZ het artikel. Is dit niet meer mogelijk zal BEST4DOGZ de aankoopprijs of een gedeelte hiervan vergoeden. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

 

4.4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen heeft aangebracht aan het product of het apparaat; Er zijn fouten voortvloeiend uit onjuist of onjuist gebruik, zoals het niet voldoen aan de bijbehorende gebruiksaanwijzingen; het gebrek is ontstaan door opzettelijke of grove nalatigheid; BEST4DOGZ werd niet (in de tijd) de gelegenheid gegeven om de klacht te onderzoeken en eventueel het defect te herstellen.

 

4.5 BEST4DOGZ biedt geen garantie op speelgoed, voeding en gebruikte/gewassen producten.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 

5.1 De aansprakelijkheid van BEST4DOGZ ten aanzien van de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de garantie uit hoofde van artikel 4.

 

5.2 BEST4DOGZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verandering in de gezondheid van uw dier.

 

5.3 BEST4DOGZ is niet verantwoordelijk voor de technische gegevens die door leveranciers of fabrikanten worden verstrekt.

 

 

5.4 Voor alle andere zaken is de aansprakelijkheid van BEST4DOGZ beperkt tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

 

 

Artikel 6 - Klachten, uitwisseling en terugbetaling

 

6.1 U heeft het recht om binnen 14 dagen na uw bestelling te ruilen/retourneren. U kunt dit doen door contact op te nemen met BEST4DOGZ. Eventuele kosten die worden gemaakt bij het verwerken en verzenden van de bestelling zijn voor uw rekening. Producten kunnen alleen worden uitgewisseld of geretourneerd wanneer ze ongebruikt en onbeschadigd zijn en in originele verpakking met bijgevoegde tickets. U moet ook de originele factuur verzenden.

 

6.2 Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de gestelde termijnen zijn teruggegeven, worden de producten geaccepteerd door u zonder bezwaar.

 

6.3 Om in aanmerking te komen voor de uitwisseling van het product of (gedeeltelijke) terugbetaling van de aankoopprijs, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

- U dient ons binnen 14 dagen na uw klacht, uw verzoek om uitwisseling of uw verzoek om terugbetaling te informeren. Dit moet gedaan worden per e-mail of brief.

 

- Het artikel moet binnen 14 dagen na de raadpleging in bezit zijn van BEST4DOGZ.

 

- Verzend nooit producten alvorens dit te bespreken met BEST4DOGZ.

 

- Het product moet teruggestuurd worden in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en eventuele bijgevoegde tickets.

 

- Als u het artikel voor een ander artikel wilt ruilen, moet u alleen voor eventuele verzendkosten en eventuele extra productprijs betalen.

 

- Op verzoek om terugbetaling wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen naar uw bank rekening geretourneerd, mits u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.

 

6.4 Producten die speciaal voor u zijn besteld/gemaakt, kunnen niet worden uitgewisseld of teruggestuurd.

 

Artikel 7 – Prijzen

 

7.1 BEST4DOGZ behoudt zich het recht voor de prijzen in de tussentijd aan te passen.

 

7.2 Prijsinformatie op papier of elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs vermeld op de factuur.

 

7.3 Zolang de overeenkomst niet is bereikt, is BEST4DOGZ bevoegd om de aangegeven prijzen op de website en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

7.4 Alle prijzen zijn inclusief verpakking en BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 

7.5 BEST4DOGZ is ook gerechtigd om veranderingen in de belasting- en/of heffingspercentages te berekenen nadat de overeenkomst is bereikt.

 

 

Artikel 8 - Mededeling

 

BEST4DOGZ is niet aansprakelijk voor vertragingen en andere schadelijke effecten die voortvloeien uit het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en BEST4DOGZ en tussen derden, wat de relatie tussen u en BEST4DOGZ betreft. Dit geldt niet wanneer BEST4DOGZ grove nalatigheid heeft bewezen.

 

Artikel 9 - Wijziging van de voorwaarden

 

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals geldig is ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Nederlands recht.

 

10.2 Geschillen zullen zoveel mogelijk worden opgelost in onderlinge overeenstemming.

 

Artikel 11 - Privacyverklaring

 

Privacy is hoog in BEST4DOGZ. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden bekendgemaakt. Uitzondering zijn de derde die zijn ingeschakeld bij het verwerken van de bestelling die u heeft geplaatst.